User Tools

Site Tools


13362-petroica-rodinogaster-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13362-petroica-rodinogaster-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Petroica rodinogaster</​b></​i>​ là một loài chim thuộc họ Petroicidae. Petroica rodinogaster là loài bản địa đông nam Úc. Môi trường sống tự nhiên của nó là rừng ôn đới và cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới rừng đất thấp ẩm. Giống như nhiều loài chim có màu sắc rực rỡ trong họ <​i>​Petroicidae</​i>,​ nó là dị hình giới tính. Chúng có thân dài 13,5 cm, mỏ nhỏ mỏng màu đen và đôi mắt và chân màu nâu sẫm. Con trống có mào đặc biệt màu trắng và ngực màu hồng, phía dưới và đuôi và cánh xám đen. Bụng màu trắng. Con mái có bộ lông màu nâu xám. 
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181011213508
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.219 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1791/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21278/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1142/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1265/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 191.222 ​     1 -total
 + ​57.59% ​ 110.123 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​30.34% ​  ​58.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​22.60% ​  ​43.225 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​18.34% ​  ​35.064 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN2011.1
 + ​17.04% ​  ​32.577 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​13.32% ​  ​25.462 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.47% ​  ​21.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.85%   ​15.008 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Italictitle
 +  7.65%   ​14.632 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Passeriformes-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1377579-0!canonical and timestamp 20181011213508 and revision id 22391997
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13362-petroica-rodinogaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)