User Tools

Site Tools


13368-petropedetes-la-gi

Petropedetes
Petropedetes cameronensis 1874.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Petropedetidae
Chi (genus) Petropedetes
Reichenow, 1874
Các loài

Xem trong bài.

Petropedetes là một chi động vật lưỡng cư trong họ Petropedetidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 10 loài và 50% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
13368-petropedetes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)