User Tools

Site Tools


13384-ph-c-h-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13384-ph-c-h-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phác</​b>​ là họ phổ biến thứ ba của người Triều Tiên (Triều Tiên và Hàn Quốc) sau họ Kim và Lý. Họ này viết theo Hanja là 朴, Hangul là 박, Romaja quốc ngữ: Park, còn được phiên âm là Pak hay Bak. Là dòng họ độc quyền do người Triều Tiên sáng lập.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Ng.C6.B0.E1.BB.9Di_Tri.E1.BB.81u_Ti.C3.AAn_h.E1.BB.8D_Ph.C3.A1c_n.E1.BB.95i_ti.E1.BA.BFng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Người_Triều_Tiên_họ_Phác_nổi_tiếng">​Người Triều Tiên họ Phác nổi tiếng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Phác Hách Cư Thế vị vua đầu tiên của triều đại Tân La (Silla). Ông cũng là tổ tiên của gia tộc Park (박, Phác) ngày nay</​li>​
 +<​li>​Park Chung Hee (Phác Chính Hy), Tổng thống Hàn Quốc</​li>​
 +<​li>​Park Ji Sung (Phác Trí Tinh), cầu thủ nổi tiếng</​li>​
 +<​li>​Park Chae Rim (Phác Thái Lâm), nữ diễn viên Hàn Quốc</​li>​
 +<​li>​Park Jin-young, ca sĩ, diễn viên, chủ tịch công ty JYP Entertainment.</​li>​
 +<​li>​Park Bom (Phác Xuân), nữ ca sĩ, thành viên của nhóm nhạc 2NE1</​li>​
 +<​li>​Dara tên thật là Sandara Park (Phác San Đức Lạp), nữ ca sĩ, thành viên của nhóm nhạc 2NE1</​li>​
 +<​li>​Park Jung-min (Phác Chính Mân), nam ca sĩ, thành viên của nhóm nhạc SS501</​li>​
 +<​li>​Leeteuk tên thật là Park JungSoo (Phác Chính Thù), nam ca sĩ, diễn viên, MC, thành viên nhóm nhạc Super Junior</​li>​
 +<​li>​Park Sung Woo (Phác Thịnh Hữu), họa sĩ Hàn Quốc</​li>​
 +<​li>​Park SooAe (Phác Tú Ái), nữ diễn viên</​li>​
 +<​li>​Park Yoo-chun (Phác Hữu Thiên), ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, thành viên nhóm nhạc TVXQ</​li>​
 +<​li>​Park Ye Eun (Phác Nghệ Ân), ca sĩ, nhạc sĩ, thành viên nhóm nhạc nữ Wonder Girls</​li>​
 +<​li>​Luna tên thật là Park Sun-young (Phác Thuận Anh), ca sĩ, diễn viên, thành viên nhóm nhạc f(x)</​li>​
 +<​li>​Park So-yeon, tên thật là Park In-jung, ca sĩ, diễn viên, thành viên nhóm nhạc T-ara</​li>​
 +<​li>​Hyomin,​ tên thật là Park Sun-young (Phác Thuận Anh), ca sĩ, diễn viên, thành viên nhóm nhạc T-ara</​li>​
 +<​li>​Park Ji-yeon (Phác Trí Nghiên), ca sĩ, diễn viên, thành viên nhóm nhạc T-ara</​li>​
 +<​li>​Park Geun-hye, cựu tổng thống Hàn Quốc</​li>​
 +<​li>​Park Bo-gum (Phác Bảo Kiếm), diễn viên</​li>​
 +<​li>​Park Chan-yeol (Phác Xán Liệt), thành viên nhóm nhạc Kpop EXO</​li>​
 +<​li>​Park Jung-hwa (Phác Chính Hoa), nữ ca sĩ, diễn viên, thành viên nhóm nhạc EXID</​li>​
 +<​li>​Park Ji-min ca sĩ, MC, thành viên nhóm nhạc 15&​amp;</​li>​
 +<​li>​Park Jin-young (Phác Trân Vinh), ca sĩ, diễn viên, thành viên nhóm nhạc GOT7</​li>​
 +<​li>​Rosé tên thật là Roseanne Park hay Park Chae-young (Phác Thái Anh),ca sĩ, thành viên nhóm nhạc Black Pink</​li>​
 +<​li>​Joy,​ tên thật là Park Soo-young (Phác Tú Anh), thành viên nhóm nhạc Red Velvet.</​li>​
 +<​li>​Park Ji-hyo (Phác Trí Hiếu), ca sĩ, thành viên nhóm nhạc Twice.</​li>​
 +<​li>​Park Jimin (Phác Chí Mẫn) ca sĩ, thành viên của nhóm nhạc BTS.</​li>​
 +<​li>​Park Ji-hoon (Phác Chí Huấn), thành viên nhóm nhạc Wanna One</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1335
 +Cached time: 20181031064439
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.117 seconds
 +Preprocessor visited node count: 252/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8138/​2097152 bytes
 +Template argument size: 239/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​74.218 ​     1 -total
 + ​73.23% ​  ​54.350 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​43.47% ​  ​32.260 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​22.52% ​  ​16.716 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&​ocirc;​ng_&​Aacute;​
 + ​19.32% ​  ​14.339 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.48% ​   7.776      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.86%    2.864      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​420696-0!canonical and timestamp 20181031064439 and revision id 42029940
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13384-ph-c-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)