User Tools

Site Tools


13390-ph-m-thi-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13390-ph-m-thi-n-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​width:​300px;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:#​FFC569;">​Brahma</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Brahma 4 đầu, 4 tay đang cưỡi chim Hamsa" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e4/​Brahma_on_hamsa.jpg/​275px-Brahma_on_hamsa.jpg"​ width="​275"​ height="​392"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e4/​Brahma_on_hamsa.jpg/​413px-Brahma_on_hamsa.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e4/​Brahma_on_hamsa.jpg/​550px-Brahma_on_hamsa.jpg 2x" data-file-width="​974"​ data-file-height="​1390"/></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​i><​b>​Thần Sáng thế và kinh Vệ đà''</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chuyển tự Pali</​th><​td>​
 +ब्रह्मा</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chữ Tamil</​th><​td>​
 +பிரம்மா</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nguồn gốc</​th><​td>​
 +Nam thần Ấn giáo (Deva, Trimurti)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi ở</​th><​td>​
 +Satyaloka (Brahmaloka),​ không nên nhầm với Brahmaloka-sanatana - chỗ của Brahman (Vishnu)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chân ngôn</​th><​td>​
 +Om Brang Brahmaneya Namaha</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phối ngẫu</​th><​td>​
 +Saraswati, Gayatri</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vật cưỡi</​th><​td>​
 +Thiên nga tên Hamsa</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​right"/></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Brahmā</​b>​ (Sanskrit: <span lang="​sa"​ title="​Văn bản tiếng Phạn">​ब्रह्मा</​span>,​ IAST: <​i><​span title="​International Alphabet of Sanskrit Transliteration"​ class="​IAST Unicode"​ style="​font-face:​ Arial Unicode MS, GNU Unifont, Lucida Sans Unicode; white-space:​ wrap; text-decoration:​ none">​Brahmā</​span></​i>,​ tiếng Trung: <span lang="​zh">​梵天</​span>​ / <​b>​Phạn-thiên</​b>​) là một vị thần trong đạo Hindu (Nam thần deva), thần của sự sáng tạo và là một trong 3 vị thần Trimūrti, hai thần còn lại là Vishnu và Shiva. Theo Brahmā Purāņa, ông là cha của Manu, con người đầu tiên và từ đó loài người được sinh ra. Trong Rāmāyaņa và Mahābhārata,​ ông thường được xem là đấng sáng tạo và sinh ra loài người. Tránh nhần lẫn Brahma với khái niệm về <​i><​b>"​Hiện thực siêu việt bất biến"</​b></​i>​ của đạo Hindu trong Vedānta được gọi là Brahman. Trong truyền thuyết Hindu, người sáng tạo ra kinh Vệ Đà (Vedas) chính là Brahma.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Vợ của Brahmā là nữ thần Saraswati. Saraswati còn được biết với một số tên khác như Sāvitri và Gāyatri, cũng như mang nhiều hiện thân khác nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Brahmā thường được đồng nhất với Prajāpati, Thần của Vedic. Còn Saraswati hay Vaac Devi (Nữ thần của Ngôn ngữ), Brahma còn được biết đến như là "​Vaagish,"​ có nghĩa là "Chúa tể của Ngôn ngữ và Âm thanh."​
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Theo như Kinh Purāņa, Brahmā tự sinh ra chính mình từ một bông hoa sen. Một số truyền thuyết khác nói rằng, Brahmā được sinh ra từ dưới nước, hay từ một hạt giống mà sau này biến thành một quả trứng bằng vàng. Từ quả trứng vàng này, Brahmā, vị thần của sự sáng tạo được sinh ra, as <​i>​Hiranyagarbha</​i>​. Những phần còn lại của quả trứng bị vỡ ra trở thành Brahmānḍa hay Vũ trụ. Vì được sinh ra từ trong nước, Brahmā cũng được gọi là <​i>​Kanja</​i>​ (sinh từ trong nước).
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Sheshashayi_Vishnu.jpg/​220px-Sheshashayi_Vishnu.jpg"​ width="​220"​ height="​305"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Sheshashayi_Vishnu.jpg/​330px-Sheshashayi_Vishnu.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Sheshashayi_Vishnu.jpg/​440px-Sheshashayi_Vishnu.jpg 2x" data-file-width="​2108"​ data-file-height="​2919"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +<div class="​thumb tmulti tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​179px;​max-width:​179px"><​div class="​tsingle"​ style="​float:​left;​margin:​1px;​width:​177px;​max-width:​177px"><​div class="​thumbimage"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Brahma_Mus%C3%A9e_Guimet_1197_1.jpg/​175px-Brahma_Mus%C3%A9e_Guimet_1197_1.jpg"​ width="​175"​ height="​215"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Brahma_Mus%C3%A9e_Guimet_1197_1.jpg/​263px-Brahma_Mus%C3%A9e_Guimet_1197_1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Brahma_Mus%C3%A9e_Guimet_1197_1.jpg/​350px-Brahma_Mus%C3%A9e_Guimet_1197_1.jpg 2x" data-file-width="​2094"​ data-file-height="​2568"/></​div><​div class="​thumbcaption"​ style="​clear:​left">​Head of <​i>​Brahma</​i>​ in sandstone from the Phnom Bok in Bakheng style now in Guimet Museum in Paris.</​div></​div></​div></​div>​
 +<​p>​Brahmā có 10 người con trai và 1 người con gái (tên là Shatrupa - người có hàng trăm nhân dạng khác nhau) được sinh ra từ nhiều phần của cơ thể ông:<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (May 2013)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +<​ol><​li>​Marichi</​li>​
 +<​li>​Atri</​li>​
 +<​li>​Angirasa</​li>​
 +<​li>​Pulaha</​li>​
 +<​li>​Pulasthya</​li>​
 +<​li>​Krathu</​li>​
 +<​li>​Vashista</​li>​
 +<​li>​Prachethasa</​li>​
 +<​li>​Bhrigu</​li>​
 +<​li>​Narada</​li></​ol>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Brahma_1820.jpg/​200px-Brahma_1820.jpg"​ width="​200"​ height="​244"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Brahma_1820.jpg/​300px-Brahma_1820.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Brahma_1820.jpg/​400px-Brahma_1820.jpg 2x" data-file-width="​491"​ data-file-height="​599"/> ​ <div class="​thumbcaption">​A handcoloured engraving of Brahma.</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Ông thường được miêu tả trong một chiếc áo màu đỏ. Brahmā có bốn đầu, bốn gương mặt, và bốn cánh tay. Với mỗi đầu, ông đọc một trong bốn phần của kinh Vedas. Ông thường được miêu tả với râu màu trắng (chủ yếu ở miền bắc Ấn Độ), điều này thể hiện sự tốn tại vĩnh cửu của ông. Không giống như nhiều vị thần Hindu khác, Brahmā không mang bất kì vũ khí nào trong tay. Một tay ông cầm vương trượng. Tay còn lại ông cầm quyển sách. Brahmā cũng cầm một chuỗi tràng hạt được gọi là '​akṣamālā'​ (nghĩa là "​tràng hạt của những con mắt"​),​ đây là vật được ông dùng để tính thời gian của vũ trụ. Tay còn lại của ông cầm kinh Vedas.
 +</​p><​p>​Các biểu tượng:
 +</p>
 +<​ul><​li><​b>​Bốn gương mặt</​b>​ – Bốn phần của kinh Vệ Đà (Vedas) (Ṛig, Sāma, Yajur and Atharva).</​li>​
 +<​li><​b>​Bốn cánh tay</​b>​ – Bốn cánh tay của Brahmā đại diện cho bốn hướng: đông, tây, nam, bắc</​li></​ul><​p>​Bàn tay phải phía sau biểu thị cho tâm trí, bàn tay trái phía sau biểu thị cho trí tuệ, tay phải phía trước là bản ngã và bàn tay trái phía trước là sự tự trọng.
 +</p>
 +<​ul><​li><​b>​Chuỗi tràng hạt</​b>​ – Biểu tượng cho vật chất trong quá trình sáng tạo nên vũ trụ.</​li>​
 +<​li><​b>​Kinh sách</​b>​ – Sách biểu tượng cho sự thông tuệ.</​li>​
 +<​li><​b>​Vàng</​b>​ – Vàng biểu tượng cho sự tích cực; gương mặt bằng vàng của Brahmā biểu thị quá trình tích cực của sự sáng thế.</​li>​
 +<​li><​b>​Thiên nga</​b>​ – Thiên nga là biểu tượng của ân điển và sự sáng suốt. đây là phương tiện di chuyển của Brahmā (vāhana).</​li>​
 +<​li><​b>​Vương miện</​b>​ – Vương miện của Brahmā biểu hiện quyền lực tối cao của thần.</​li>​
 +<​li><​b>​Hoa sen</​b>​ – Hoa sen biểu tượng cho tự nhiên và các sinh thể sống trong toàn vũ trụ.</​li>​
 +<​li><​b>​Râu</​b>​ – Râu của Brahmā có màu trắng hay đen biểu tượng cho sự khôn ngoan và sự sáng tạo vĩnh cửu.</​li></​ul><​h2><​span id="​Kh.C3.A1c_bi.E1.BB.87t_gi.E1.BB.AFa_Brahma.2C_Brahman.2C_Brahmin_v.C3.A0_Brahmanas"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khác_biệt_giữa_Brahma,​_Brahman,​_Brahmin_và_Brahmanas">​Khác biệt giữa Brahma, Brahman, Brahmin và Brahmanas</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Brahma (tiếng Phạn: ब्रह्मा,​ brahmā) khác với Brahman. Brahma là một vị thần nam giới, trong văn học Puranic sau Vedic, người tạo ra nhưng không bảo tồn hay hủy hoại bất cứ điều gì. Ông được hình dung trong một số văn bản Hindu đã xuất hiện từ Brahman siêu hình học cùng với Vishnu (người quản lý), Shiva (kẻ hủy diệt), tất cả các vị thần khác, nữ thần, vật chất và những sinh vật khác. Trong các trường phái thần học Ấn Độ giáo, nơi mà thần Brahma được mô tả như là một phần của vũ trụ học của nó, ông là một con người giống như tất cả các vị thần và nữ thần và hòa tan vào trong Brahman bất tử trừu tượng khi vũ trụ kết thúc, sau đó một chu kỳ vũ trụ mới (kalpa) khởi động lại. ​ Chư thiên Brahma được đề cập đến trong Vedas và Upanishads nhưng không phổ biến, trong khi khái niệm trừu tượng Brahman chủ yếu trong các văn bản này, đặc biệt là Upanishads. Trong văn học Puranic và Epic, vị thần Brahma xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng không nhất quán. Một số văn bản gợi ý rằng thần Vishnu đã tạo ra Brahma, những người khác gợi ý thần Shiva tạo ra Brahma, nhưng những người khác cho rằng nữ thần Devi đã tạo ra Brahma và những văn bản này sau đó nói rằng Brahma là người sáng tạo thứ hai của thế giới làm việc tương ứng nhân danh họ. Hơn nữa, các văn bản thời trung cổ của những truyền thống thần học chủ đạo của Ấn Độ giáo này khẳng định rằng saguna (biểu tượng với khuôn mặt và các thuộc tính) Brahman là Vishnu, Shiva, Devi và Atman linh hồn, tự ngã) trong mỗi sinh vật sống đều giống nhau hoặc là một phần của Brahman tối cao, vĩnh hằng này.
 +</​p><​p>​Brahman (tiếng Phạn: ब्रह्मन्,​ brahman) là một khái niệm siêu hình về Ấn Độ giáo liên quan đến thực tại tối cao. Theo Doniger, người Brahman trong tư tưởng Hindu là nguyên nhân, nền tảng, nguồn gốc và mục đích của mọi sự tồn tại, không được tạo ra, vô hạn, vĩnh cửu, vô hạn, siêu việt Brahmin (tiếng Phạn: ब्राह्मण,​ Brahmin) là một loại varna trong Ấn Độ giáo chuyên về lý thuyết như linh mục, người bảo quản và truyền các văn học thiêng liêng qua các thế hệ. Brahmanas, hoặc Brahmana Granthas, (Phạn ngữ: ब्राह्मणग्रंथ,​ brāhmaṇa) là một trong bốn lớp văn bản cổ trong Vệ Đà. Họ chủ yếu là một tiêu hóa bao gồm các huyền thoại, huyền thoại, lời giải thích về các nghi thức Vedic và trong một số trường hợp triết học . Chúng được nhúng trong mỗi một trong bốn kinh Vệ Đà, và tạo thành một phần của văn học Hindu śruti
 +</p>
 +
 +<​p>​Gà trống thiến
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Brahma tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181014104242
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.324 seconds
 +Real time usage: 0.405 seconds
 +Preprocessor visited node count: 761/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 32710/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1357/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 543/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.185/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.3 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 328.713 ​     1 -total
 + ​41.38% ​ 136.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​10.26% ​  ​33.724 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​7844;​n_gi&​aacute;​o
 + ​10.20% ​  ​33.517 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Authority_control
 + ​10.10% ​  ​33.186 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Citation_needed
 +  9.65%   ​31.712 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  8.10%   ​26.638 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +  7.75%   ​25.478 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.45%   ​24.505 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_th&#​7847;​n_tho&#​7841;​i_Hindu
 +  7.28%   ​23.924 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​424484-0!canonical and timestamp 20181014104241 and revision id 37094967
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13390-ph-m-thi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)