User Tools

Site Tools


13402-ph-ng-di-n-qu-n-d-b-la-gi

Phương diện quân Dự bị (tiếng Nga: Резервный фронт) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

Thành lập lần thứ nhất[sửa | sửa mã nguồn]

Phương diện quân Dự bị thành lập ngày 29 tháng 7 năm 1941 theo chỉ lệnh của Bộ tổng tư lệnh tối cao ra ngày 27 tháng 7 năm 1941 về việc tổ chức lại các tập đoàn quân dự bị đang triển khai trên tuyến phòng thủ Rzhev-Vyazma. Biên chế gồm các tập đoàn quân 24, 31, 32, 33, 34. Sau đó bổ sung thêm các tập đoàn quân 43, 49, các sư đoàn tăng cường ở Rzhev-Vyazemsky và Spas-Demyansk. Tháng 8-9 năm 1941, các đơn vị của phương diện quân đã loại bỏ chỗ lồi Elninskaya.

10 tháng 10 năm 1941, phương diện quân Dự bị sát nhập vào Phương diện quân Tây.

Tái thành lập[sửa | sửa mã nguồn]

Phương diện quân Dự bị được tái thành lập vào ngày 12 tháng 3 năm 1943 dựa trên chỉ lệnh từ STAVKA ra ngày 11 tháng 3 năm 1943. Biên chế gồm các tập đoàn quân 24, 66 và dự bị 2. Ngày 23 tháng 3 năm 1943 theo chỉ lệnh của STAVKA ra ngày 19 tháng 3 năm 1943, phương diện quân Dự bị đổi tên thành phương diện quân Kursk.

Ngày 10 tháng 4 năm 1943, Phương diện quân Dự bị lại được tái thành lập từ các đơn vị dự bị trên hướng Voronezh-Kursk. Ngày 15 tháng 4 năm 1943 đổi tên thành phương diện quân Thảo nguyên.

Các chiến dịch chiến lược[sửa | sửa mã nguồn]

  • Chiến dịch phòng thủ chiến lược Moskva 1941
  • Trận Smolensk 1941

Các chiến dịch của phương diện quân[sửa | sửa mã nguồn]

  • Chiến dịch phòng thủ Vyazemskaya 1941
  • Chiến dịch tấn công Elninskaya 1941
  • Chiến dịch phòng thủ Smolensk 1941

1 tháng 10 năm 1941[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân
  • Tập đoàn quân 24
  • Tập đoàn quân 31
  • Tập đoàn quân 32
  • Tập đoàn quân 33
  • Tập đoàn quân 43
  • Tập đoàn quân 49
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân
  • Pháo binh
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 488
   • Trung đoàn pháo nòng ngắn 104
   • Trung đoàn pháo nòng ngắn 109
   • Sư đoàn súng cối cận vệ độc lập 42
  • Cơ giới hóa
  • Công binh
   • Tiểu đoàn công binh cơ giới 6
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 84
13402-ph-ng-di-n-qu-n-d-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)