User Tools

Site Tools


13406-ph-ng-di-n-qu-n-krym-la-gi

Phương diện quân Krym (tiếng Nga: Крымский фронт ) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

1 tháng 4 năm 1942[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 44, 47, 51
  • Tập đoàn quân độc lập Duyên hải
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh 156, 276
  • Pháo binh:
   • Đơn vị pháo chống tăng cấp trung đoàn 596
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 344, 373, 388, 509
  • Cơ giới hóa:
   • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 79
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 24
  • Không quân:
   • Sư đoàn không quân tiêm kích 25, 27, 71, 72, 135
   • Sư đoàn không quân ném bom 113, 132
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 482, 743
   • Trung đoàn không quân ném bom hạng nhẹ 763, 764
   • Đại đội không quân hiệu chỉnh 22, 40
   • Đại đội không quân trinh sát 150, 151, 152
  • Công binh:
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 3, 75, 256
   • Tiểu đoàn cầu phà 6, 54
   • Tiểu đoàn xung kích độc lập 1637, 1649, 1677, 1679, 1690
13406-ph-ng-di-n-qu-n-krym-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)