User Tools

Site Tools


13412-ph-ng-di-n-qu-n-pribaltic-1-la-gi

Phương diện quân Pribaltic 1 (tiếng Nga: 1-й Прибалтийский фронт) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

1 tháng 1 năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 11
  • Tập đoàn quân xung kích 4
  • Tập đoàn quân 39, 43
  • Tập đoàn quân không quân 3
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 103:
   • Sư đoàn bộ binh 47
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 85
   • Trung đoàn pháo phòng không 601, 1623, 1625, 1714
   • Tiểu đoàn pháo phòng không 183, 622
  • Không quân:
   • Đại đội không quân trinh sát hiệu chỉnh 13, 36
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh 2
   • Lữ đoàn công binh xung kích 4
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 5
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 10
   • Tiểu đoàn công binh độc lập cận vệ 4
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 37, 114, 210, 249, 293
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 60, 93

1 tháng 4 năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 6, 11
  • Tập đoàn quân xung kích 4
  • Tập đoàn quân 43
  • Tập đoàn quân không quân 3
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 34
   • Trung đoàn pháo phòng không 601, 1623, 1625, 1714
   • Tiểu đoàn pháo phòng không 183, 622
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 5:
    • Lữ đoàn xe tăng 24, 41, 70
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 5
    • Trung đoàn pháo tự hành 1261, 1515
    • Lữ đoàn mô-tô 92
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 731
    • Trung đoàn súng cối 277
    • Trung đoàn pháo phòng không 1708
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 87
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh 2
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 5
   • Tiểu đoàn công binh độc lập cận vệ 4
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 37, 114, 210, 249, 293
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 10
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 60, 67, 86, 93, 94

1 tháng 7 năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 6
  • Tập đoàn quân xung kích 4
  • Tập đoàn quân 39, 43, 51
  • Tập đoàn quân không quân 3
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh cận vệ 22:
    • Sư đoàn bộ binh cận vệ 90
    • Sư đoàn bộ binh 47, 51
   • Quân đoàn bộ binh 14:
    • Sư đoàn bộ binh 239, 311, 378
  • Pháo binh:
   • Lữ đoàn pháo nòng dài 64 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 21)
   • Trung đoàn lựu pháo 283, 376
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 45
   • Trung đoàn súng cối 408
   • Trung đoàn pháo phòng không 601, 1623, 1625
   • Tiểu đoàn pháo phòng không 183, 221
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 1:
    • Lữ đoàn xe tăng 89, 117, 159
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 44
    • Trung đoàn pháo tự hành 1437, 1514
    • Trung đoàn súng cối 108
    • Lữ đoàn mô-tô 89
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 10
    • Trung đoàn pháo phòng không 1720
   • Lữ đoàn cơ giới 46
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 15, 64
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 336, 346
   • Trung đoàn pháo tự hành 1489
   • Tiểu đoàn cơ giới đặc biệt độc lập 272
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 87
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh xung kích 5
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn cận vệ 5
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 9
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 37
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 94, 106

1 tháng 10 năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 2, 6
  • Tập đoàn quân xung kích 4
  • Tập đoàn quân 43, 51
  • Tập đoàn quân xe tăng cận 5
  • Tập đoàn quân không quân 3
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Pháo binh:
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 43
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 17 (từ Sư đoàn súng cối cận vệ 2)
   • Sư đoàn pháo phòng không 46:
    • Trung đoàn pháo phòng không 609, 617, 618, 717
   • Trung đoàn pháo phòng không 601, 1623, 1625
   • Tiểu đoàn pháo phòng không 183, 221, 622
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn cơ giới cận vệ 3:
    • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 7, 8, 9
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 35
    • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 64
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 380 hạng nặng
    • Trung đoàn pháo tự hành 1510, 1823
    • Lữ đoàn mô-tô cận vệ 1
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 743
    • Trung đoàn súng cối 129
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 334
    • Trung đoàn pháo phòng không 1705
   • Trung đoàn pháo tự hành 1501
   • Tiểu đoàn cơ giới đặc biệt độc lập 272
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân trinh sát hiệu chỉnh 206
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 87
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn cận vệ 5
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 9
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 37
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 91, 106

1 tháng 1 năm 1945[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 6
  • Tập đoàn quân xung kích 4
  • Tập đoàn quân 43, 51
  • Tập đoàn quân không quân 3
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo phòng không 609 (từ Sư đoàn pháo phòng không 46)
   • Trung đoàn pháo phòng không 246, 601, 1623, 1625
   • Tiểu đoàn pháo phòng không 183, 221, 622
  • Cơ giới hóa:
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 2
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ 64 (từ Quân đoàn cơ giới 2)
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 377
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân liên lạc 353
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn cận vệ 5
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 9
   • Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 37 (37-й отдельный инженерный батальон миноискателей)
13412-ph-ng-di-n-qu-n-pribaltic-1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)