User Tools

Site Tools


13427-ph-ng-di-n-qu-n-vi-n-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13427-ph-ng-di-n-qu-n-vi-n-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Viễn Đông</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Дальневосточный фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Sau nội chiến, Phương diện quân Viễn Đông được tái thành lập vào ngày 28 tháng 6 năm 1938 từ Tập đoàn quân Viễn Đông đặc biệt cờ đỏ thuộc Quân khu Viễn Đông. Biên chế của phương diện quân gồm Tập đoàn quân cờ đỏ 1 và 2. Năm 1938, các đơn vị của phương diện quân – có vẻ là Sư đoàn súng trường 32 và Quân đoàn súng trường 39 – đã tham gia tấn công quân Nhật trong Chiến dịch hồ Khasan. Trước khi Chiến tranh Xô-Đức nổ ra, biên chế của phương diện quân gồm:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cờ đỏ 1
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 26
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 21</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 22</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 26</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 59
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 39</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 59</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 4</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 5</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 8</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân cờ đỏ 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 15</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 25
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 39
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 32</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 40</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 92</​li>​
 +<li>5 cụm tăng cường, pháo binh và công binh</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binhg đặc biệt
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 78</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh sơn cước 101</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 35</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 66</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 78</​li></​ul></​li></​ul>​
 +<​p>​Ngày 5 tháng 8 năm 1945, phương diện quân được chia ra và tổ chức thành phương diện quân Viễn Đông 1 và phương diện quân Viễn Đông 2.
 +</​p><​p><​b>​Phương diện quân Viễn Đông 2</​b>,​ do đại tướng M. A. Purkayev chỉ huy (nhằm hướng Mãn Châu quốc), biên chế gồm: ​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân Cờ đỏ 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 15</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 16</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 10</​li></​ul><​p><​b>​Phương diện quân Viễn Đông 1</​b>,​ do nguyên soái K. A. Meretskov chỉ huy (nhằm hướng bắc Mãn Châu quốc), biên chế gồm:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân Cờ đỏ 1</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 5</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 25</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 35</​li>​
 +<​li>​Cụm chiến dịch Chuguevsk</​li>​
 +<​li>​Giang đội Amur</​li></​ul><​p>​Trong Chiến dịch Mãn Châu (1945), các phương diện quân Viễn Đông 1 và 2 tấn công các đơn vị chiếm đóng Nhật Bản ở Mãn Châu. Đạo quân Quan Đông của Lục quân Đế quốc Nhật Bản với hơn 1 triệu quân đã bị quân đội Liên Xô đánh tan. Đến ngày 21 tháng 8 thì Hồng quân Liên Xô đã hoàn toàn giải phóng Mãn Châu, quân Nhật ở Mãn Châu buộc phải đầu hàng Hồng quân.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Nguyên soái Vasily K. Blukher (từ 1 tháng 7 năm 1938 tới 4 tháng 9 năm 1938)</​li>​
 +<​li>​Quân đoàn trưởng Grigori M. Shtern (từ tháng 8 năm 1938; tháng 7 năm 1940 tới tháng 1 năm 1941)</​li>​
 +<​li>​Thượng tướng Iosif P. Apanasenko [tháng 1 năm 1941 thăng làm Đại tướng] (từ tháng 1 năm 1941 tới tháng 4 năm 1943)</​li>​
 +<​li>​Thượng tướng Maxim A. Purkaev [tháng 10 năm 1944 thăng làm Đại tướng] (từ tháng 4 năm 1943 tới tháng 8 năm 1945)</​li></​ul>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181013100749
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.344 seconds
 +Real time usage: 0.400 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2814/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 250163/​2097152 bytes
 +Template argument size: 15046/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.047/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.64 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 168.602 ​     1 -total
 + ​42.85% ​  ​72.242 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​38.17% ​  ​64.360 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​37.83% ​  ​63.790 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​33.80% ​  ​56.985 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.53% ​  ​29.557 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dead_link
 + ​14.49% ​  ​24.431 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​13.15% ​  ​22.175 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​10.63% ​  ​17.925 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 +  7.71%   ​12.998 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1371194-0!canonical and timestamp 20181013100748 and revision id 20236640
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13427-ph-ng-di-n-qu-n-vi-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)