User Tools

Site Tools


13428-ph-ng-di-n-qu-n-volkhov-la-gi

Phương diện quân Volkhov (tiếng Nga: Волховский фронт) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

1 tháng 1 năm 1942[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 2
  • Tập đoàn quân 4, 52, 59
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn lực pháo hỏa lực mạnh 137, 430
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 216
  • Cơ giới hóa:
  • Không quân:
   • Cụm không quân dự bị 2:
    • Trung đoàn không quân ném bom 138
    • Trung đoàn không quân tiêm kích 283, 434, 515
    • Trung đoàn không quân cường kích 504
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 520
  • Công binh:
   • Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 539

1 tháng 4 năm 1942[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 2
  • Tập đoàn quân 4, 52, 59
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh 2
   • Lữ đoàn đổ bộ đường không 1
   • Tiểu đoàn trượt tuyết độc lập 172, 174
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn lực pháo hỏa lực mạnh 130
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 100, 101
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 7
   • Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 26
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 50
  • Không quân:
   • Cụm không quân dự bị 2:
    • Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ 3
    • Trung đoàn không quân tiêm kích 19, 41, 520
    • Trung đoàn không quân ném bom tầm gần 10, 121
   • Trung đoàn không quân ném bom hạng nhẹ 673
   • Đại đội không quân trinh sát 116
  • Công binh:
   • Lữ đoàn xung kích 3
   • Tiểu đoàn xung kích độc lập (không rõ phiên hiệu)
   • Tiểu đoàn xung kích độc lập 1249, 1769
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 135
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 159
   • Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 539

1 tháng 7 năm 1942[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 2
  • Tập đoàn quân 4, 8, 52, 54, 59
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh cận vệ 6:
    • Sư đoàn bộ binh cận vệ 4, 24
    • Lữ đoàn bộ binh 58
   • Quân đoàn kỵ binh 13:
    • Sư đoàn kỵ binh 25, 80, 87
   • Sư đoàn bộ binh 378
   • Lữ đoàn đổ bộ đường không 1
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo binh cận vệ cấp quân đoàn 42
   • Trung đoàn súng cối 165
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 15, 100, 101, 461
  • Cơ giới hóa:
   • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 128
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 23, 50
   • Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 123
  • Không quân:
   • Cụm không quân dự bị 2:
    • Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ 3
    • Trung đoàn không quân tiêm kích 41
    • Trung đoàn không quân ném bom tầm gần 10
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 522
   • Đại đội không quân trinh sát 116
  • Công binh:
   • Lữ đoàn xung kích 3
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 32, 34, 36, 38, 55
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 40
   • Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 539

1 tháng 10 năm 1942[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 2
  • Tập đoàn quân 4, 8, 52, 54, 59
  • Tập đoàn quân không quân 14
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh 191, 294
   • Lữ đoàn bộ binh 22, 32, 53
   • Lữ đoàn hải quân đánh bộ 73
   • Lữ đoàn trượt tuyết 37, 38, 39
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo chống tăng (không rõ phiên hiệu)
   • Trung đoàn súng cối cận vệ hạng nặng 69
   • Tiểu đoàn súng cối độc lập 7, 8, 9, 10
   • Trung đoàn pháo phòng không 244, 707
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 168, 216
  • Cơ giới hóa:
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 23
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 39
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 8
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 40, 770
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 34
   • Tiểu đoàn xung kích độc lập 1234, 1718, 1741, 1746

1 tháng 1 năm 1943[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 2
  • Tập đoàn quân 4, 8, 52, 54, 59
  • Tập đoàn quân không quân 14
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh 239, 379
   • Lữ đoàn trượt tuyết 11, 12, 13
  • Pháo binh:
   • Sư đoàn pháo binh 2:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 20
    • Lữ đoàn pháo nòng dài 7
    • Lữ đoàn lựu pháo 4
   • Trung đoàn pháo binh cận vệ cấp Tập đoàn quân 13
   • Trung đoàn pháo binh cấp Tập đoàn quân 21, 24
   • Trung đoàn lực pháo hỏa lực mạnh 430
   • Sư đoàn pháo phòng không 46:
    • Trung đoàn pháo phòng không 21, 22, 23, 24
   • Trung đoàn pháo phòng không 707 (từ Sư đoàn pháo phòng không 45)
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 168, 216
  • Cơ giới hóa:
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 23
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 1
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 39
   • Lữ đoàn công binh 53
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 8
   • Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 734
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 40, 135
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 32, 34, 36, 38, 55

1 tháng 4 năm 1943[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 2
  • Tập đoàn quân 4, 8, 52, 54, 59
  • Tập đoàn quân không quân 14
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh 18, 65, 80, 147, 165
   • Lữ đoàn trượt tuyết 38
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn súng cối độc lập 499
   • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 509, 512 (từ Lữ đoàn súng cối cận vệ độc lập 7)
   • Trung đoàn pháo phòng không 707 (từ Sư đoàn pháo phòng không 45)
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 168, 216
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 7
   • Lữ đoàn xe tăng 16
   • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 500, 501, 503
   • Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 34, 53, 56
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 23
   • Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 22
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 1
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 39
   • Lữ đoàn công binh 53
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 2, 8
   • Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 734
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 40, 135, 136
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 34, 36, 38, 159

1 tháng 7 năm 1943[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 4, 8, 54, 59
  • Tập đoàn quân không quân 14
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh 165, 239, 256, 378
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 8
   • Tiểu đoàn pháo độc lập hỏa lực mạnh 315, 317
   • Lữ đoàn súng cối 30
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 7, 10, 12
   • Trung đoàn súng cối 194
   • Trung đoàn pháo phòng không 70 (từ Sư đoàn pháo phòng không 45)
   • Trung đoàn pháo phòng không 1467
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 11
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 168, 461
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 7
   • Lữ đoàn xe tăng 16, 122
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 33
   • Trung đoàn pháo tự hành 1433, 1434
   • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 500, 501, 503, 507
   • Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 34, 53
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 1
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt cận vệ 2
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 8
   • Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 539
   • Tiểu đoàn công binh độc lập cận vệ 2
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 40, 135
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 34, 36, 38, 159

1 tháng 10 năm 1943[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 4, 8, 54, 59
  • Tập đoàn quân không quân 14
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
  • Pháo binh:
   • Sư đoàn pháo binh 2:
    • Lữ đoàn pháo nòng dài
    • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ
   • Tiểu đoàn pháo độc lập hỏa lực mạnh 315, 317
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 7
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 10
   • Sư đoàn pháo phòng không 45:
    • Trung đoàn pháo phòng không 707, 1465, 1466
   • Trung đoàn pháo phòng không 634 (từ Sư đoàn pháo phòng không 41)
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 11
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 15, 213, 461
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 7
   • Lữ đoàn xe tăng 122
   • Trung đoàn pháo tự hành 1434
   • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 501, 503
   • Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 34
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt cận vệ 2
   • Lữ đoàn công binh xung kích 9
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 8
   • Tiểu đoàn công binh độc lập cận vệ 2
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 40, 539
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 34, 38

1 tháng 1 năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 8, 54, 59
  • Tập đoàn quân không quân 14
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 7:
    • Sư đoàn bộ binh 256, 382
   • Lữ đoàn bộ binh 58
  • Pháo binh:
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 11
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 168
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 7
   • Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 123
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh 12
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 38
13428-ph-ng-di-n-qu-n-volkhov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)