User Tools

Site Tools


13451-phasmahyla-la-gi

Phasmahyla
Phasmahyla cochranae01.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Hylidae
Chi (genus) Phasmahyla
Cruz, 1991
Các loài

Xem trong bài.

Phasmahyla là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura. Chi này có 4 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
13451-phasmahyla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)