User Tools

Site Tools


13457-philautus-la-gi

Philautus
Philautus dubius.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Rhacophoridae
Chi (genus) Philautus
Gistel, 1848
Các loài

Xem trong bài.

Philautus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Rhacophoridae, thuộc bộ Anura. Chi này có 147 loài và 67% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
13457-philautus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)