User Tools

Site Tools


13461-philodicus-chinensis-la-gi

Philodicus chinensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philodicus
Loài (species) P. chinensis
Danh pháp hai phần
Philodicus chinensis
Schiner, 1868

Philodicus chinensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philodicus chinensis được Schiner miêu tả năm 1868.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philodicus chinensis tại Wikispecies
13461-philodicus-chinensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)