User Tools

Site Tools


13462-philodicus-cinerascens-la-gi

Philodicus cinerascens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philodicus
Loài (species) P. cinerascens
Danh pháp hai phần
Philodicus cinerascens
(Ricardo, 1900)

Philodicus cinerascens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philodicus cinerascens được Ricardo miêu tả năm 1900.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philodicus cinerascens tại Wikispecies
13462-philodicus-cinerascens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)