User Tools

Site Tools


13463-philodicus-dubius-la-gi

Philodicus dubius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philodicus
Loài (species) P. dubius
Danh pháp hai phần
Philodicus dubius
Ricardo, 1921

Philodicus dubius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philodicus dubius được Ricardo miêu tả năm 1921.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philodicus dubius tại Wikispecies
13463-philodicus-dubius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)