User Tools

Site Tools


13465-philodicus-fraternus-la-gi

Philodicus fraternus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philodicus
Loài (species) P. fraternus
Danh pháp hai phần
Philodicus fraternus
(Wiedemann, 1819)

Philodicus fraternus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philodicus fraternus được Wiedemann miêu tả năm 1819.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philodicus fraternus tại Wikispecies
13465-philodicus-fraternus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)