User Tools

Site Tools


13466-philodicus-fuscipes-la-gi

Philodicus fuscipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philodicus
Loài (species) P. fuscipes
Danh pháp hai phần
Philodicus fuscipes
Ricardo, 1921

Philodicus fuscipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philodicus fuscipes được Ricardo miêu tả năm 1921. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philodicus fuscipes tại Wikispecies
13466-philodicus-fuscipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)