User Tools

Site Tools


13467-philodicus-integer-la-gi

Philodicus integer
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philodicus
Loài (species) P. integer
Danh pháp hai phần
Philodicus integer
Macquart, 1846

Philodicus integer là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philodicus integer được Macquart miêu tả năm 1846.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philodicus integer tại Wikispecies
13467-philodicus-integer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)