User Tools

Site Tools


13470-philodicus-ochraceus-la-gi

Philodicus ochraceus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philodicus
Loài (species) P. ochraceus
Danh pháp hai phần
Philodicus ochraceus
Becker, 1925

Philodicus ochraceus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philodicus ochraceus được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philodicus ochraceus tại Wikispecies
13470-philodicus-ochraceus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)