User Tools

Site Tools


13472-philodicus-spectabilis-la-gi

Philodicus spectabilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philodicus
Loài (species) P. spectabilis
Danh pháp hai phần
Philodicus spectabilis
Loew, 1871

Philodicus spectabilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philodicus spectabilis được Loew miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philodicus spectabilis tại Wikispecies
13472-philodicus-spectabilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)