User Tools

Site Tools


13476-philonicus-albiceps-la-gi

Philonicus albiceps
Asilidae Philonicus albiceps fg02.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philonicus
Loài (species) P. albiceps
Danh pháp hai phần
Philonicus albiceps
(Meigen, 1820)

Philonicus albiceps là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philonicus albiceps được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Philonicus albiceps tại Wikimedia Commons
13476-philonicus-albiceps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)