User Tools

Site Tools


13477-philonicus-albospinosus-la-gi

Philonicus albospinosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philonicus
Loài (species) P. albospinosus
Danh pháp hai phần
Philonicus albospinosus
Bellardi, 1861

Philonicus albospinosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philonicus albospinosus được Bellardi miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philonicus albospinosus tại Wikispecies
13477-philonicus-albospinosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)