User Tools

Site Tools


13480-philonicus-limpidipennis-la-gi

Philonicus limpidipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philonicus
Loài (species) P. limpidipennis
Danh pháp hai phần
Philonicus limpidipennis
(Hine, 1909)

Philonicus limpidipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philonicus limpidipennis được Hine miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philonicus limpidipennis tại Wikispecies
13480-philonicus-limpidipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)