User Tools

Site Tools


13481-philonicus-obscurus-la-gi

Philonicus obscurus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philonicus
Loài (species) P. obscurus
Danh pháp hai phần
Philonicus obscurus
Hine, 1907

Philonicus obscurus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philonicus obscurus được Hine miêu tả năm 1907.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philonicus obscurus tại Wikispecies
13481-philonicus-obscurus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)