User Tools

Site Tools


13483-philonicus-truquii-la-gi

Philonicus truquii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philonicus
Loài (species) P. truquii
Danh pháp hai phần
Philonicus truquii
Bellardi, 1861

Philonicus truquii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philonicus truquii được Bellardi miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philonicus truquii tại Wikispecies
13483-philonicus-truquii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)