User Tools

Site Tools


13484-philonicus-vagans-la-gi

Philonicus vagans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Philonicus
Loài (species) P. vagans
Danh pháp hai phần
Philonicus vagans
(Wiedemann, 1828)

Philonicus vagans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Philonicus vagans được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Philonicus vagans tại Wikispecies
13484-philonicus-vagans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)