User Tools

Site Tools


13488-phonicocleptes-longipes-la-gi

Phonicocleptes longipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Phonicocleptes
Loài (species) P. longipes
Danh pháp hai phần
Phonicocleptes longipes
Macquart, 1838

Phonicocleptes longipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Phonicocleptes longipes được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Phonicocleptes longipes tại Wikispecies
13488-phonicocleptes-longipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)