User Tools

Site Tools


13490-phrynella-pulchra-la-gi

Phrynella pulchra là một loài ếch trong họ Nhái bầu, thuộc chi đơn loài Phrynella. Chúng được tìm thấy ở Indonesia, Malaysia, và Thái Lan. Chúng không bị đe dọa tuyệt chủng.[2].

Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ẩm ướt đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và đầm nước ngọt có nước theo mùa. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống.

  • Dữ liệu liên quan tới Phrynella pulchra tại Wikispecies
  • Yaakob, N., Iskandar, D., Tzi Ming, L., Chuaynkern, Y. & Mumpuni 2004. Phrynella pulchra. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 23 tháng 7 năm 2007.
  • Boulenger, 1887: On new Batrachians from Malacca, The Annals and magazine of natural history; zoology, botany, and geology, Bản mẫu:Ser., vol. 19, tr. 345-348 (texte intégral).
  • Phrynella pulchra tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • Phrynella tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
  • Phrynella pulchra tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • Phrynella pulchra tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
  • Amphibian and Reptiles of bán đảo Mã Lai - Phrynella pulchra
13490-phrynella-pulchra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)