User Tools

Site Tools


13494-phrynomedusa-la-gi

Phrynomedusa
Phrynomedusa marginata.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Hylidae
Chi (genus) Phrynomedusa
Miranda-Ribeiro, 1923
Tính đa dạng
5 species (see text)
Các loài

Xem trong bài.

Phrynomedusa là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura. Chi này có 5 loài và 40% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
13494-phrynomedusa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)