User Tools

Site Tools


13507-piau-la-gi

Piau là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 191,378 km², dân số năm 2007 là 3061 người, mật độ 15,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13507-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)