User Tools

Site Tools


13518-piedade-de-ponte-nova-la-gi

Piedade de Ponte Nova là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 84,008 km², dân số năm 2007 là 4113 người, mật độ 44,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13518-piedade-de-ponte-nova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)