User Tools

Site Tools


13519-piedade-do-rio-grande-la-gi

Piedade do Rio Grande là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 322,743 km², dân số năm 2007 là 4781 người, mật độ 15,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13519-piedade-do-rio-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)