User Tools

Site Tools


13554-pinhal-o-la-gi

Pinhalão là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 220,692 km², dân số năm 2007 là 6030 người, mật độ 29,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13554-pinhal-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)