User Tools

Site Tools


13569-pira-ba-la-gi

Piraúba là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 145 km², dân số năm 2007 là 10686 người, mật độ 87,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13569-pira-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)