User Tools

Site Tools


13572-pira-la-gi

Piraí là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 505,466 km², dân số năm 2007 là 24363 người, mật độ 48,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13572-pira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)