User Tools

Site Tools


13613-piumhi-la-gi

Piumhi là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 902,348 km², dân số năm 2007 là 31625 người, mật độ 35 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13613-piumhi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)