User Tools

Site Tools


13627-planaltina-la-gi

Planaltina là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 2539,113 km², dân số năm 2007 là 100240 người, mật độ 38,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13627-planaltina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)