User Tools

Site Tools


13631-planalto-da-serra-la-gi

Planalto da Serra là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 2454,108 km², dân số năm 2007 là 2752 người, mật độ 1,21 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13631-planalto-da-serra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)