User Tools

Site Tools


13641-plectrohyla-la-gi

Plectrohyla
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Hylidae
Chi (genus) Plectrohyla
Brocchi, 1877
Các loài

Xem trong bài.

Plectrohyla là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura. Chi này có 42 loài và 90% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
13641-plectrohyla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)