User Tools

Site Tools


13644-plesiomma-funestum-la-gi

Plesiomma funestum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Plesiomma
Loài (species) P. funestum
Danh pháp hai phần
Plesiomma funestum
Loew, 1861

Plesiomma funestum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Plesiomma funestum được Loew miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Plesiomma funestum tại Wikispecies
13644-plesiomma-funestum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)