User Tools

Site Tools


13681-pod-etrtek-la-gi

Podčetrtek là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Savinjska của Slovenia. Podčetrtek có diện tích 60.6 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 3224 người. Thủ phủ khu tự quản Podčetrtek đóng tại Podcetrtek[1].

13681-pod-etrtek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)