User Tools

Site Tools


13686-podlehnik-la-gi

Podlehnik là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Podlehnik có diện tích 46 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 1820 người. Thủ phủ khu tự quản Podlehnik đóng tại Podlehnik[1].

13686-podlehnik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)