User Tools

Site Tools


13695-pogonioefferia-anza-la-gi

Pogonioefferia anza
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pogonioefferia
Loài (species) P. anza
Danh pháp hai phần
Pogonioefferia anza
Forbes, 1988

Pogonioefferia anza là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pogonioefferia anza được Forbes miêu tả năm 1988.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pogonioefferia anza tại Wikispecies
13695-pogonioefferia-anza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)