User Tools

Site Tools


13697-pogonioefferia-clementei-la-gi

Pogonioefferia clementei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pogonioefferia
Loài (species) P. clementei
Danh pháp hai phần
Pogonioefferia clementei
Wilcox & Martin, 1945

Pogonioefferia clementei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pogonioefferia clementei được Wilcox & Martin miêu tả năm 1945.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pogonioefferia clementei tại Wikispecies
13697-pogonioefferia-clementei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)