User Tools

Site Tools


13698-pogonioefferia-pogonias-la-gi

Pogonioefferia pogonias
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pogonioefferia
Loài (species) P. pogonias
Danh pháp hai phần
Pogonioefferia pogonias
Wiedemann, 1821

Pogonioefferia pogonias là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pogonioefferia pogonias được Wiedemann miêu tả năm 1821.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pogonioefferia pogonias tại Wikispecies
13698-pogonioefferia-pogonias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)