User Tools

Site Tools


13699-pogonioefferia-staminea-la-gi

Pogonioefferia staminea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pogonioefferia
Loài (species) P. staminea
Danh pháp hai phần
Pogonioefferia staminea
Williston, 1885

Pogonioefferia staminea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pogonioefferia staminea được Williston miêu tả năm 1885.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pogonioefferia staminea tại Wikispecies
13699-pogonioefferia-staminea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)