User Tools

Site Tools


13700-pogonosoma-arachnoides-la-gi

Pogonosoma arachnoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pogonosoma
Loài (species) P. arachnoides
Danh pháp hai phần
Pogonosoma arachnoides
Bigot, 1878

Pogonosoma arachnoides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pogonosoma arachnoides được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pogonosoma arachnoides tại Wikispecies
13700-pogonosoma-arachnoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)