User Tools

Site Tools


13701-pogonosoma-crassipes-la-gi

Pogonosoma crassipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pogonosoma
Loài (species) P. crassipes
Danh pháp hai phần
Pogonosoma crassipes
Fabricius, 1805

Pogonosoma crassipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pogonosoma crassipes được Fabricius miêu tả năm 1805.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pogonosoma crassipes tại Wikispecies
13701-pogonosoma-crassipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)