User Tools

Site Tools


13702-pogonosoma-dorsatum-la-gi

Pogonosoma dorsatum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pogonosoma
Loài (species) P. dorsatum
Danh pháp hai phần
Pogonosoma dorsatum
(Say, 1824)

Pogonosoma dorsatum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pogonosoma dorsatum được Say miêu tả năm 1824.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pogonosoma dorsatum tại Wikispecies
13702-pogonosoma-dorsatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)