User Tools

Site Tools


13704-pogonosoma-lugens-la-gi

Pogonosoma lugens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pogonosoma
Loài (species) P. lugens
Danh pháp hai phần
Pogonosoma lugens
Loew, 1873

Pogonosoma lugens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pogonosoma lugens được Loew miêu tả năm 1873. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pogonosoma lugens tại Wikispecies
13704-pogonosoma-lugens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)