User Tools

Site Tools


13705-pogonosoma-maroccanum-la-gi

Pogonosoma maroccanum
Croat fg117.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pogonosoma
Loài (species) P. maroccanum
Danh pháp hai phần
Pogonosoma maroccanum
Fabricius, 1794

Pogonosoma maroccanum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pogonosoma maroccanum được Fabricius miêu tả năm 1794.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Pogonosoma maroccanum tại Wikimedia Commons
13705-pogonosoma-maroccanum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)